Dzieci i symbole  

Funkcja symboliczna pojawia się u dziecka we wczesnym dzieciństwie, już około drugiego, trzeciego roku życia. Jest to zdolność do przywoływania nieobecnych przedmiotów i zjawisk za pomocą symboli i znaków.Pierwszymi przejawami obecności funkcji symbolicznej w życiu dziecka jest przyswajanie mowy (która jest przecież symbolicznym przedstawieniem obiektów opisywanych słowami), pojawianie się zabawy symbolicznej i naśladowanie. W połowie drugiego roku życia dziecko staje się zdolne do myślenia o rzeczach nieobecnych i niemożliwych.Zabawa symboliczna to jeden z najwyraźniejszych przejawów rozwijania się funkcji symbolicznej.Ma ona swoje źródło w pierwszych, prostych formach aktywności dziecka, i zakłada zastępowanie jednych przedmiotów innymi, na przykład krzesła ustawione w rzędzie udają pociąg, koc naciągnięty na coś – dom, a pudełko może być samochodem.W pierwszym stadium rozwoju zabawy symbolicznej, który ma miejsce między pierwszym a czwartym rokiem życia, zachodzi projekcja symbolicznych schematów na nowe obiekty. Rozdzielone są indeksy i działania, a różne symbole mogą być kombinowane i mieszane ze sobą w jednej zabawie. W drugim stadium, od czwartego do siódmego roku życia, zabawa symboliczna staje się uporządkowana, następuje odtwarzanie rzeczywistości w zabawie. Dzieci, używając symbolicznych zamienników istniejących przedmiotów, odtwarzają w zabawie to, co dzieje się naprawdę, odwołują się do rzeczywistych zdarzeń i sytuacji, symbolika pełni tu już funkcję swoistego zamiennika, czasem ubarwienia. Warto przyjrzeć się jeszcze symbolicznej reprezentacji rysunków dzieci. To w jaki sposób przedstawiają na rysunkach przedmioty, postacie, zwierzęta, jest wskaźnikiem poziomu ich rozwoju. Do trzeciego roku życia z rysunków raczej nie można odczytać, co przedstawiają, są to tak zwane bazgroty, później na rysunkach, około czwartego roku życia, pojawia się ‘głowonóg’, będący symbolicznym, niezdarnym przedstawieniem człowieka . Później w rysunkach pojawia się schemat człowieka prosty, nieco później złożony, a ostatnim etapów dziecięcych rysunków jest uporządkowanie.


Eurodent dabao